امروزه بیماری های اسکلتی عضلانی بدلیل تغییر سبک زندگی، عدم تحرک کافی و چاقی در تمام سنین بسیار شایع شده است. اغلب افراد با عدم آگاهی کافی، این مشکلات را تا زمانی که حاد و آزار دهنده نشود نادیده می گیرند لذا دردهایی که گاهاً با روش های درمانی ساده و غیرتهاجمی ماننده ورزش و فیزیوتراپی حل می شوند را به یک بیماری جدی تبدیل می کنند. این مرکز که در زمینه بیماری های اسکلتی عضلانی، دارای رویکرد درمان با روش های نوین غیرتهاجمی و کم تهاجمی است و همواره برتشخیص دقیق بیماری از طریق معاینات دقیق و تجویز درمان بر اساس رویکرد پلکانی تأکید دارد.

مرکز جامع توانبخشی امید
خدمات کلینیک تخصصی ستون فقرات

نوار عصب و عضله

درمان پلکانی

اسکن ستون فقرات

تزریقات ستون فقرات

عمل بسته

درمان کمردرد با الکتروتراپی

درمان دستی

ارزیابی بیومکانیکال

ازون درمانی

پزشکان ما

دکتر حمیدرضا آقایوسفیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر جواد مینایی جاوید
استئوپات، کاردرمانگر

دکتر بهنود صمدی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر علی جانی
جراح مغز و اعصاب

دکتر محمدرضا امید ظهور
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر محمد مسعود خالصی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر محمدرضا امید ظهور
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر بهنود صمدی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر آقایوسفی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر محمد مسعود خالصی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر علی جانی
جراح مغز و اعصاب

دکتر جواد مینایی جاوید
استئوپات، کاردرمانگر

نظر بیماران کلینیک امید

اسکولیوز

مقالات اخیر
فهرست
Call Now Buttonتماس