درمان بیرون زدگی دیسک کمر بدون جراحی
خرداد 11, 1398

فتق دیسک زمانی ایجاد میشود که ماده ژلاتینی مانند وسط دیسک از ناحیهای از دیوارهی سخت بیرونی دیسک که ضعیف شده است، بیرون بزند، درست همان طور که کرم وسط دونات با فشار از پارگی شیرینی بیرون میزند. چنانچه ماده دیسک با عصب ستون فقرات تماس پیدا کند یا به آن فشار بیاورد، بیمار دچار بیحسی، گزگز یا درد کمر میشود. درمان فتق دیسک با استراحت، مصرف مسکن، تزریق در ستون فقرات و طب فیزیکی شروع میشود. اکثر بیماران ظرف شش هفته بهبود مییابند و میتوانند فعالیتهای معمول خود

Read more